REX-CO2
REX-CO2 va crește fezabilitatea tehnică și competitivitatea economică a câmpurilor epuizate de hidrocarburi cu potențial ridicat pentru stocarea CO2.

Autoritate contractantă:

UEFISCDI

Număr contract:

122 / 01.09.2019

Administrator de proiect:

Dr. Ing. Amuliu Mircea PROCA

WEBSITE:

https://www.rex-co2.eu/

REX-CO2 va crește fezabilitatea tehnică și competitivitatea economică a câmpurilor epuizate de hidrocarburi cu potențial ridicat pentru stocarea CO2.

Instalațiile existente din industria de petrol și gaze ce acoperă mari părți din lanțul potențial CCS sunt deja în uz și un număr tot mai mare de rezervoare au ajuns la capătul vieții productive fiind indicate drept ținte majore pentru inițierea operațiunilor CCUS pe scară largă (DOE, 2017). Sondele pre-existente prezintă deopotrivă o oportunitate și o provocare. Reduceri substanțiale de costuri ar putea fi realizate prin reutilizarea acestora ca sonde de injecție CO2, de monitorizare sau pentru producția de apă (managementul presiunii). Pe de altă parte, infrastructura existentă a sondelor reprezintă un risc de a constitui o potențială cale de scurgere a CO2 sau a apei de rezervor (Watson and Bachu, 2009). În acest proiect, venim cu a abordare nouă a acestei probleme și cu o soluție inovativă. Reutilizarea sondelor reprezintă problema inversă identificării sondelor defecte. Procesul certificării integrității sondelor poate fi de asemenea utilizat pentru a identifica sonde adecvate funcționării lor într-un mediu bogat în CO2. Vom dezvolta un proces de calificare care va economisi simultan banii și timpul proiectelor de stocare CO2, identificând infrastructura existentă care poate fi reutilizată și determinând în același timp sondele ce trebuie remediate pentru a asigura stocarea pe termen lung.

Reutilizarea sondelor poate fi benefică proiectelor din toate mediile geologice, însă e crucială în particular pentru mediile marine, cum ar fi Marea Nordului sau Golful Mexic, unde costurile de construcție a sondelor ar putea fi altfel prohibitive. Dezvoltarea unei proceduri și a unor instrumente pentru evaluarea potențialului de reutilizare a sondelor și a câmpurilor de hidrocarburi existente va necesita o investigare detaliată care să cuprindă aspecte tehnice, de mediu, economice și sociale. În prezent nu există asemenea instrumente disponibile public. Pentru acest proiect, desfășurăm cercetările necesare pentru dezvoltarea unui instrument dedicat evaluării sondelor pentru reutilizare în operațiunile de stocare geologică a CO2.

Obiective

 • Dezvoltarea unui instrument de screening disponibil public pentru reutilizarea sondelor care să ajute părțile interesate să ia decizii informate cu privire la potențialul de reutilizare a anumitor sonde sau câmpuri;
 • Demonstrarea aplicării instrumentului dezvoltat în evaluarea potențialului de reutilizare, inclusiv aspecte tehnice, ecologice și economice, a unor sonde/câmpuri din diverse situri internaționale;
 • Efectuarea unor teste de laborator pe scenarii de risc de reutilizare relevante, furnizarea de recomandări pentru selectarea materialelor (inteligente) în sondele reutilizate; alimentarea unor modele cuplate termo-hidraulice-mecanice-chimice (THMC) și îmbunătățirea previziunilor de defectare;
 • Oferirea de îndrumări pentru elaborarea aplicațiilor pentru obținerea acordului de reutilizare;
 • Obținerea unei mai bune înțelegeri a acceptanței publicului și oferirea de îndrumare cu privire la aspectele socio-economice ale reutilizării infrastructurii de petrol și gaze.

Rezultate estimative

Rezultatele proiectului REX-CO2 vor facilita implementarea CCUS pe scară largă prin furnizarea unui instrument de evaluare și clasificare a potențialului de reutilizare a câmpurilor de hidrocarburi. tehnologia dezvoltată nu este limitată la un sector particular de stocare geologică a CO2, ci poate accelera toate tipurile de CCS. Rezultatele cele mai importante vor include:

 • Rezultate sintetizate din dezvoltarea unui instrument de screening public pentru reutilizarea câmpurilor de hidrocarburi existente;
 • Descoperiri cheie în experimentele de laborator, inclusiv starea de stres a cimentului, potențialul de auto-reparare a materialului și implicațiile pentru integritatea sondelor reutilizate;
 • Rezultate ale simulărilor numerice la scara unui câmp din diferite scenarii de reutilizare a a câmpurilor;
 • Studii de reutilizare pentru sondele și câmpurile epuizate selectate din cele șase țări partener;
 • Evaluarea acceptanței publicului și recomandări pentru viitoarele proiecte ce implică reutilizarea sondelor pentru injecția/stocarea de CO2;
 • Dezvoltarea recomandărilor de cele mai bune practici tehnice și socio-economice pentru reutilizarea sondelor în vederea stocării CO2.