ECO-BASE
ECO-BASE își propune să dezvolte modele de fluxuri de venituri probabile (prospective) și modele de afaceri pentru CO2-EOR în Europa de Sud-Est și prin urmare, să sprijine implementarea CCUS pe scară largă în regiune. Proiectul se desfășoară pe plan local în trei țări din Europa de Sud-Est: Turcia, România și Grecia, cu sprijinul TNO Olanda și IRIS Norvegia.

Autoritate contractantă:

USFISCDI / Comisia Europeană

Număr contract:

89 din 15.07.2017

Administrator de proiect:

Dr. Ing. Amuliu Mircea PROCA

WEBSITE:

https://ecobase-project.eu/

ECO-BASE va avea acces la potențialul EORStore prin următoarele activități:

 • Pentru România, Turcia și Grecia, realizarea unui inventar al surselor de CO2 (potențiale proiecte de captare) și al rezervoarelor (potențiale locații pentru stocarea geologică și pentru utilizarea de CO2 în scopul creșterii producției de petrol cu depozitare permanentă);
 • Realizarea de studii de caz EORStore ca referință pentru evaluarea potențialului EOR la nivel național, identificarea și realizarea unor studii de caz pentru planuri de afaceri și fluxuri de venituri realizate prin CCUS;
 • Stabilirea foilor de parcurs (roadmap) naționale pentru CCUS, cu un rol esențial de accelerator pentru CO2-EOR;
 • Organizarea unor atelierelor de transfer de cunoștințe pentru părțile interesate de CCUS.

Proiectul se bazează ferm pe experiența existentă a partenerilor proiectului, pe colaborarea lor pe termen lung prin intermediul CO2GeoNet, pe acordurile bilaterale (Grecia-Turcia) și pe proiectele în derulare (de ex. H2020 ENOS).

Obiective

Obiectivul ECO-BASE este de a elabora foi de parcurs detaliate și integrate pentru CCUS, inclusiv EORStore (stocarea CO2 prin injecție de CO2 în zăcăminte de petrol ca metodă de recuperare secundară), în Europa de Sud-Est. Foile de parcurs se vor baza pe datele disponibile despre surse și zăcăminte și vor fi susținute de ingineria de optimizare și de modelarea economică / fiscală.

Proiectul va analiza mai multe emițători pentru lanțurile de valori ale utilizatorilor finali și fluxurile de venituri potențiale în Europa de Sud-Est prin furnizarea de foi de parcurs ca pregătire pentru aplicații pilot, ridicând astfel componentele de stocare și utilizare ale lanțului valoric CCUS în SEE la TRL 4-5.

Fișele de parcurs rezultate vor include calea de urmat la nivel tehnic, juridic, economic și public pentru CCUS în general și EORStore în mod specific. Cazurile vor servi și ca exemplu pentru aplicarea la nivel european a CCUS.

Rezultate estimative

 • Cadrul regional european de condiții fizice și juridice pentru CCUS.
 • Posibile rute de parcurs pentru anumite clustere (inclusiv surse, EOR și situri de stocare) din regiune, inclusiv aspecte neprevăzute.
 • Planurile de dezvoltare a site-ului, nu neapărat optimizate pe deplin, dar la un nivel mai înalt pentru a arăta cum ar trebui co-optimizate stocarea și producția.
 • Pași pentru consolidarea încrederii / climatului investițional pentru CCS cu ajutorul CO2-EOR.
 • Aplicarea unei proceduri viitoare privind NER.
 • Pași pentru construirea parteneriatelor public-privat.
 • Introducerea noilor reglementări și stimulente (de exemplu, modele fiscale revizuite).