ALIGN CCUS
Proiectul ALIGN-CCUS (ALIGN) își propune să accelereze tranziția sectoarelor industriale și energetice actuale într-un viitor al activității economice continue și al emisiilor reduse de carbon, în care captarea, utilizarea și stocarea carbonului (CCUS) joacă un rol esențial. ALIGN abordează aspecte specifice din cadrul lanțului CCUS pentru regiuni industriale din țările ERA-NET, permițând punerea în aplicare la scară largă a implementării eficiente a CCUS până în 2025.

Autoritate contractantă:

Număr contract:

Administrator de proiect:

Dr. Ing. Amuliu Mircea PROCA

WEBSITE:

https://www.alignccus.eu/

Obiective

 • Captare: permite implementarea pe termen scurt (până în 2025) a captării de CO2 prin îmbunătățirea performanțelor și reducerea costurilor.
 • Transport: optimizarea transportului de CO2 pe scară largă .
 • Depozitare: reducerea incertitudinii în furnizarea de rețele de stocare pe scară largă.
 • Utilizare: stabilirea contribuției CCUS ca element pentru stocarea și conversia pe scară largă a energiei.
 • Acceptarea socială: implementarea CCUS în societate.

Rezultatele estimative

 • Caracterizarea completă a emisiilor pe bază de aerosoli și demonstrarea contramăsurilor la TRL 6/7
 • Asigurarea consumului de solvenți sub 0,3 kg amină/tonă de captare la TRL 6
 • Linii directoare pentru o funcționare fiabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor, în variate (diverse) condiții de alimentare și cerințe privind produsele de CO2
 • Stabilirea unor estimări și valori de referință ale costurilor pentru transportul CO2 și descărcarea în larg, cu o marjă de incertitudine redusă
 • Cuantificarea impactului injectării în șarje pentru integritatea sistemului de stocare
 • Specificațiile CO2 așteptate de la sistemele pilot de captare post-combustie evaluate în laborator de coroziune cu CO2 lichid
 • Se dezvoltă un model de optimizare a rețelei CCS pentru mai multe perioade, incluzând captura de la putere și industrie, stocarea și conversia energiei