Un proiect de studio al stocarii CO2 in strate de carbune terminat in cadrul celui de al 5-lea Program Cadru al CE (FP5)