UE și-a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Consultați infograficul nostru pentru detalii.

Emisiile de gaze cu efect de seră: tendințe.
Emisiile de gaze cu efect de seră: tendințe 

Lupta împotriva schimbărilor climatice este o prioritate pentru UE. Aceasta s-a angajat să atingă o serie de obiective și a luat mai multe măsuri pentru a reduce gazele cu efect de seră. Cum au progresat lucrurile? Ce ne spun cifrele?

Obiective pentru 2020

Obiectivele UE pentru 2020 au fost stabilite în pachetul privind schimbările climatice și energia adoptat în 2008. Unul dintre obiective este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990.

În 2015, cantitatea de gaze cu efect de seră din UE a scăzut deja cu 22% față de nivelurile din 1990. Conform ultimelor previziuni ale statelor membre, bazate pe măsurile existente, UE va putea atinge acest obiectiv. Se estimează că emisiile vor fi cu 26% mai scăzute în 2020 față de 1990.

Cu toate acestea, estimări anticipate au arătat că emisiile de gaze cu efect de seră în UE au crescut în 2017. În prezent, se dezbate creșterea obiectivelor pentru anul 2030 și strategia pentru anul 2050, înaintea COP24, care va avea loc în decembrie în Katowice, Polonia.

Progresul în sectorul energetic și cel industrial

Pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, UE acționează în mai multe domenii.

Unul dintre acestea este sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care acoperă emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la instalațiile de mari dimensiuni din sectoarele energetic și industrial, precum și din sectorul aviației (aproximativ 45% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE).

Între 2005 și 2016, emisiile provenite de la centralele electrice și fabricile acoperite de sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) au scăzut cu 26% – cu mult mai mult decât obiectivul de 23% stabilit pentru 2020.

Obiectivele naționale

Pentru a reduce emisiile din alte sectoare (locuințe, agricultură, deșeuri, transport – cu excepția aviației), statele membre UE stabilesc obiectivele naționale de reducere a emisiilor în conformitate cu decizia privind repartizarea eforturilor. Emisiile din sectoarele acoperite de obiective naționale au fost cu 11% mai scăzute în 2016 decât în 2005, depășind obiectivul de 10% pentru 2020.

Partajarea eforturilor: infografic.
Partajarea eforturilor: infografic